Αξιόπιστες Υπηρεσίες Hosting
     Κατασκευές Ιστοσελίδων

+30 2312 13 29 29

telepassporthosting@gmail.com

Domain names

Cloud Web hosting

Website Design

Ονόματα χώρου στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς

Αξιόπιστο, Γρήγορο, Επαγγελματικό Ευρωπαϊκό Cloud Linux Hosting

Κατασκευή Ιστοσελίδων στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς

Τι προσφέρουμε:

Πακέτα Cloud Hosting - Φιλοξενίας Ιστοσελίδων

Linux Cloud Hosting

5 Datacenters διαθέσιμα

Αξιόπιστα Datacenter

Απεριόριστος Χώρος Δίσκου

Απεριόριστο Bandwidth

Φιλοξενία 1 Domain

Απεριόριστες MySQL Databases

100 POP3 Emails

5GB VPN Traffic

Free SSL Certificate

CloudFlare & Anti-ddos Protection

99,9% Uptime

100% Ικανοποίηση Υπηρεσιών

Τιμή κάθε μήνα: 4€

Τιμή κάθε 1 έτος: 48€

Entry

4€

5€

8.83€

Basic

Delux

Linux Cloud Hosting

5 Datacenters διαθέσιμα

Αξιόπιστα Datacenter

Απεριόριστος Χώρος Δίσκου

Απεριόριστο Bandwidth

Φιλοξενία 5 Domain

Απεριόριστες MySQL Databases

500 POP3 Emails

15GB VPN Traffic

Free SSL Certificate

CloudFlare & Anti-ddos Protection

99,9% Uptime

100% Ικανοποίηση Υπηρεσιών

Τιμή κάθε μήνα: 5€

Τιμή κάθε 1 έτος: 60€

Linux Cloud Hosting

5 Datacenters διαθέσιμα 

Αξιόπιστα Datacenter

Απεριόριστος Χώρος Δίσκου

Απεριόριστο Bandwidth

Φιλοξενία Απεριόριστων Domain

Απεριόριστες MySQL Databases

Απεριόριστα POP3 Emails

25GB VPN Traffic

Free SSL Certificate

CloudFlare & Anti-ddos Protection

99,9% Uptime

100% Ικανοποίηση Υπηρεσιών

Τιμή κάθε μήνα: 8.83€

Τιμή κάθε 1 έτος: 106

Πακέτα OPENVZ VPS Servers

Πακέτα KVM VPS Servers

Πακέτα Dedicated Servers